Zagrzybienie drewna / porażenie drewna grzybem
 Oceń wpis
   

Wady drewna zawsze powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

    Związane ze wzrostem drzewa to sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;


    Związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a także objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);


    Związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.


Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:


    Grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);


    Grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie praktyki jak:

    nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
    niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
    wietrzenie pomieszczeń, w których drewno jest zastosowane,
    wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
    wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
    wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

jeżeli twoje drewno podłogę lub meble poraził grzyb zadzwoń 504 928 205

kliknij tu po więcej

odgrzybianie drewna

 

Komentarze (0)
Grzyby wodne Trwałoś biologiczna drewna
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012