Grzyby atakujące mury i drewno
 Oceń wpis
   

Grzyby w budynkach, budowlach i małej architekturze, występujące na drewnianych, drewnopochodnych materiałach budowlanych (np. płytach wiórowych, płytach pilśniowych, sklejce) oraz mineralnych podłożach (murach, tynkach, płytach gipsowo-kartonowych), potocznie nazywane grzybami domowymi, należą w  królestwie Fungi głównie do czterech gromad: grzybów podstawkowych (Basidiomycota), np. gnilica mózgowata, stroczek domowy itp., workowych (Ascomycota) z czuprynką kulistą, grzybów niedoskonałych (Deuteromycota), np. pleśnie z rodzaju: Alternaria, Aspergillus (kropidlak), Cladosporium, Fusarium (sierpik), Geotrichum, Penicillium (pędzlak), oraz sprzężniowych (Zygomycota) z pleśniami z rodzaju: Mucor (pleśniak), Rhizopus (rozłożek) itd. Drewno i materiały drewnopochodne są dla nich źródłem pokarmu.

grzyb domowy stroczek

Powodując zmiany w budowie i składzie chemicznym, czyli tzw. rozkład (biały, brunatny lub szary), grzyby domowe obniżają wytrzymałość drewna i w konsekwencji trwałość obiektów. W sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się w obiektach budowlanych na znaczne odległości, doprowadzając do całkowitego ich zagrzybienia i zniszczenia. Cegła, beton i zaprawy, choć nie są dla nich źródłem pożywienia (pleśnie), pośrednio ulegają również procesom korozyjnym. W  budownictwie występuje kilkanaście gatunków grzybów domowych i  innych grzybów rozkładających drewno użytkowe.

Pod względem szkodliwości dzielimy je na cztery grupy:

grupę I  stanowią najbardziej szkodliwe grzyby rozwijające się po infekcji, również na drewnie suchym, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy zaliczamy stroczka domowego;

grupę II tworzą grzyby rozwijające się na drewnie o podwyższonej wilgotności, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy należą: gnilica mózgowata, jamkówka pogięta i krowiak łykowaty;

grupę III tworzą grzyby mniej szkodliwe dla budynków i  budowli, ale bardzo szkodliwe dla obiektów w miejscach otwartych (mostów, słupów i małej architek- 91 Czynniki biotyczne korozji tury), charakteryzujące się występowaniem gniazdowym. Z tej grupy w budynkach występują: gmatwek dębowy, jamkówka rzędowa, niszczyca belkowa, niszczyca płotowa i twardziak łuskowaty. Do grupy III można zaliczyć także grzyby nadrzewne, które jako groźne huby infekują drzewa żywe w lesie, a po ścięciu i przetarciu surowca, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych jako saprotroficzne ksylobionty (roztocza), rozkładają drewno budowlane. Są to np.: boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony i żółciak siarkowy. Są nimi również grzyby infekujące drewno użytkowe niewłaściwie przygotowane do wbudowania w  małą architekturę (np. zbyt wilgotne, mokre), niezabezpieczone lub źle impregnowane oraz niewłaściwie izolowane w pasie kotwienia w gruncie lub na jego styku. Do takich grzybów należą: drobnołuszczak białokremowy, drobnołuszczak jeleni, gęstoporek cynobrowy, gmatwica chropowata, łuskwiak ogniowy, łuskwiak topolowy, pochwiak jedwabnikowy, pomarańczowiec błyszczący, rozszczepka pospolita, skórnik pomarszczony, skórnik szorstki, smolucha świerkowa, stroczek leśny, włochatka jasna, wrośniak garbaty, wrośniak różnobarwny, wrośniak strefowany i wrośniak szorstki;

grupę IV stanowią grzyby mało szkodliwe, powodujące słaby, powierzchniowy rozkład drewna, rozwijające się tylko przy dużej wilgotności, a w wypadku jej zmniejszenia, szybko obumierające. Do tej grupy zaliczamy: czuprynkę kulistą (grzyb rozkładu szarego), korowicę okazałą i powłoczniczka gładkiego.

Jeżeli twoje drewno zaatakował grzyb zadzwoń 504 928 205 lub kliknij tu by zamówić usługę

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna / porażenie drewna grzybem
 Oceń wpis
   

Wady drewna zawsze powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

    Związane ze wzrostem drzewa to sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;


    Związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a także objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);


    Związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.


Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:


    Grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);


    Grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie praktyki jak:

    nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
    niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
    wietrzenie pomieszczeń, w których drewno jest zastosowane,
    wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
    wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
    wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

jeżeli twoje drewno podłogę lub meble poraził grzyb zadzwoń 504 928 205

kliknij tu po więcej

odgrzybianie drewna

 

Komentarze (0)
Alergia
 Oceń wpis
   

Polskie badania epidemiologiczne wykazały, iż najczęstszą przyczyną alergii wziewnej są grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium, a w dalszej kolejności Penicillium i Aspergillus. Rzadziej uczulają grzyby z rodzaju Mucor, Botrytis, Fusarium, Pullularia, Curvularia, Phoma i Rhizopus.
Większość chorych wykazuje nadwrażliwość na kilka gatunków grzybów!!!

Komentarze (1)
Chryzosporium
 Oceń wpis
   
Chryzosporium sp.


Pojedyńcze kolonie tworzą strzępki (również rozgałęzione). Konidia bezbarwne, szerokie, jednokomórkowe, gładkie. Często występują w glebie, gdzie ich pożywieniem są
np. włosy i pióra. Może siężywić cząstkami paznokci, skóry. Powodują choroby skóry, wymagające długotrwałego leczenia.

Komentarze (0)
Cladosporium herbarum
 Oceń wpis
   
Cladosporium herbarum


Wytwarza ochratoksynę o działaniu podobnym do bardzo groźnych mikotoksyn. Jest patogeniczny dla ludzi, silnie alergizujący. Optymalna temperatura dla jego wzrostu to 18-28 st. C. Pojawić się może na produktach żywnościowych, zarówno świeżych, jak i mrożonych. Jest najliczniej reprezentowany w powietrzu (do 90 %) spośród wszystkich zarodników grzybów. Występuje we wszystkich strefach klimatycznych w różnych typach gleb. Można je spotkać na gnijącym materiale organicznym, np. na opadłych liściach.

 

Komentarze (1)
Aspergillus
 Oceń wpis
   
Aspergillus


Wdychanie spor grzybów pleśniowych Aspergillus fumigatus może być przyczyną aspergilozy płuc, alergicznego nieżytu nosa i atopowej astmy oskrzelowej oraz alveolitis allergia. Opisano liczne przypadki alveolitis pod postacią „płuco rolnika”, „choroba sładowników”, „płuco pracownika tartaku” etc.
Znane są również właściwości toksyczne gatunku A. fumigatus, spowodowane ich zdolnością do wytwarzania mikotoksyn, takich jak: fumigilina, gliotoksyna, fumigatina.
Aspergillus niger wywołuje alergię oraz objawy o charakterze Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS) u osób narażonych na wdychanie pyłu zanieczyszczonego zarodnikami A. niger. Grzyby z rodzaju Aspergillus są rozpowszechnione w środowisku i wywołują całą gamę schorzeń pneumonologicznych w zależności od stopnia jego inwazyjności i odporności atakowanego organizmu. Wyróżnia się tu kolonizację saprofitującego grzyba, inwazyjną grzybicę płuc oraz schorzenia alergiczne, takie jak zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie zatok, alergiczną aspergilozę oskrzelowo-płucną (AAOP) i astmę.

Komentarze (0)
Penicillum
 Oceń wpis
   
Penicillium


Grzyby z rodzaju Penicillium posiadają silne właściwości alergizujące, stanowiąc częstą przyczynę alergicznych chorób układu oddechowego, do których należą: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych (alveolitis allergica), astma płucna.
Grzyby z rodzaju Penicillium wykazują również działanie toksyczne, spowodowane ich zdolnością do wytwarzania szkodliwych produktów metabolizmu zwanych mikotoksynami. Mykotoksyny są związkami o budowie pierścieniowej, wykazujące działanie toksyczne zarówno dla człowieka, jak i zwierząt. Mikotoksyny posiadają również działanie teratogenne, rakotwórcze i mutogenne.. Grzyby z rodzaju Penicillium mogą wytwarzać szereg mikotoksyn (drugorzędowe metabolity), z których najczęściej występujące to: cytrynina, cytreowirydyna, ochratoksyna, kwas cyklopiazonowy, patulina i rubratoksyny. Ochratoksyna A jest przyczyną choroby układu moczowego zwanej nefropatią
.

Komentarze (2)
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012