Grzyby atakujące mury i drewno
 Oceń wpis
   

Grzyby w budynkach, budowlach i małej architekturze, występujące na drewnianych, drewnopochodnych materiałach budowlanych (np. płytach wiórowych, płytach pilśniowych, sklejce) oraz mineralnych podłożach (murach, tynkach, płytach gipsowo-kartonowych), potocznie nazywane grzybami domowymi, należą w  królestwie Fungi głównie do czterech gromad: grzybów podstawkowych (Basidiomycota), np. gnilica mózgowata, stroczek domowy itp., workowych (Ascomycota) z czuprynką kulistą, grzybów niedoskonałych (Deuteromycota), np. pleśnie z rodzaju: Alternaria, Aspergillus (kropidlak), Cladosporium, Fusarium (sierpik), Geotrichum, Penicillium (pędzlak), oraz sprzężniowych (Zygomycota) z pleśniami z rodzaju: Mucor (pleśniak), Rhizopus (rozłożek) itd. Drewno i materiały drewnopochodne są dla nich źródłem pokarmu.

grzyb domowy stroczek

Powodując zmiany w budowie i składzie chemicznym, czyli tzw. rozkład (biały, brunatny lub szary), grzyby domowe obniżają wytrzymałość drewna i w konsekwencji trwałość obiektów. W sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się w obiektach budowlanych na znaczne odległości, doprowadzając do całkowitego ich zagrzybienia i zniszczenia. Cegła, beton i zaprawy, choć nie są dla nich źródłem pożywienia (pleśnie), pośrednio ulegają również procesom korozyjnym. W  budownictwie występuje kilkanaście gatunków grzybów domowych i  innych grzybów rozkładających drewno użytkowe.

Pod względem szkodliwości dzielimy je na cztery grupy:

grupę I  stanowią najbardziej szkodliwe grzyby rozwijające się po infekcji, również na drewnie suchym, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy zaliczamy stroczka domowego;

grupę II tworzą grzyby rozwijające się na drewnie o podwyższonej wilgotności, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy należą: gnilica mózgowata, jamkówka pogięta i krowiak łykowaty;

grupę III tworzą grzyby mniej szkodliwe dla budynków i  budowli, ale bardzo szkodliwe dla obiektów w miejscach otwartych (mostów, słupów i małej architek- 91 Czynniki biotyczne korozji tury), charakteryzujące się występowaniem gniazdowym. Z tej grupy w budynkach występują: gmatwek dębowy, jamkówka rzędowa, niszczyca belkowa, niszczyca płotowa i twardziak łuskowaty. Do grupy III można zaliczyć także grzyby nadrzewne, które jako groźne huby infekują drzewa żywe w lesie, a po ścięciu i przetarciu surowca, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych jako saprotroficzne ksylobionty (roztocza), rozkładają drewno budowlane. Są to np.: boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony i żółciak siarkowy. Są nimi również grzyby infekujące drewno użytkowe niewłaściwie przygotowane do wbudowania w  małą architekturę (np. zbyt wilgotne, mokre), niezabezpieczone lub źle impregnowane oraz niewłaściwie izolowane w pasie kotwienia w gruncie lub na jego styku. Do takich grzybów należą: drobnołuszczak białokremowy, drobnołuszczak jeleni, gęstoporek cynobrowy, gmatwica chropowata, łuskwiak ogniowy, łuskwiak topolowy, pochwiak jedwabnikowy, pomarańczowiec błyszczący, rozszczepka pospolita, skórnik pomarszczony, skórnik szorstki, smolucha świerkowa, stroczek leśny, włochatka jasna, wrośniak garbaty, wrośniak różnobarwny, wrośniak strefowany i wrośniak szorstki;

grupę IV stanowią grzyby mało szkodliwe, powodujące słaby, powierzchniowy rozkład drewna, rozwijające się tylko przy dużej wilgotności, a w wypadku jej zmniejszenia, szybko obumierające. Do tej grupy zaliczamy: czuprynkę kulistą (grzyb rozkładu szarego), korowicę okazałą i powłoczniczka gładkiego.

Jeżeli twoje drewno zaatakował grzyb zadzwoń 504 928 205 lub kliknij tu by zamówić usługę

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna - grzyby i...
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012