Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna- uwaga na grzyby !
 Oceń wpis
   

Przebieg kliniczny alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej charakteryzuje się kilkoma stadiami chorobowymi. Postać ostrą cechuje nasilenie się objawów astmy, przede wszystkim kaszlu, czasem dochodzi do wzrostu temperatury ciała. Pacjenci mogą wykrztuszać plwocinę o charakterze gęstych brązowych mas.

Na zdjęciu radiologicznym przy alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej obserwuje się typowe zmiany, w razie kolejnych nawrotów nieprawidłowości często pojawiają się w tych samych miejscach tkanki płuc. Ponadto w przebiegu klinicznym obserwuje się częste remisje zmian (cofanie się objawów chorobowych), po krótszym lub dłuższym okresie czasu wolnym od objawów klinicznych dochodzi do rozwoju zaostrzeń i ponownego pojawienia się symptomów chorobowych.

W następstwie procesów zachodzących w tkance płucnej może dojść do powstania powikłań w postaci astmy poddającej się leczeniu jedynie glikosteroidami i rozległego włóknienia płuc oraz rozstrzenia oskrzeli.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna spowodowana jest zakażeniem pacjentów przez grzyb Aspergillus fumigatus. Rzadziej przyczyną występowania zmian w płucach są inne czynniki grzybicze. Częstość schorzenia nie jest szczegółowo podana, w naszym kraju opisano wiele przypadków alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, szczególnie często choroba rozpoznawana jest w Wielkiej Brytanii.

Przyczyny powstawania zmian związane są z długotrwałą stycznością organizmu z komórkami grzyba znajdującymi się w tkance płucnej i wywołującymi odpowiedź układu immunologicznego, który wydziela swoiste przeciwciała klasy G i E - te drugie odpowiadają za rozwój reakcji nadwrażliwości typu natychmiastowego. W tkance płucnej ponadto dochodzi do powstania zmian destrukcyjnych.

Opracowano specjalne kryteria umożliwiające postawienie właściwej diagnozy przy alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej. Spełnienie 6 z nich umożliwia ustalenie rozpoznania. Do głównych kryteriów należą: obecność astmy atopowej w wywiadzie, wzrost ilości eozynofilów (rodzaj krwinek białych odpowiedzialnych m. in. za reakcje alergiczne i przeciwpasożytnicze), zwiększenie stężenia przeciwciał klasy E, dodatni wynik testu skórnego na obecność grzyba Aspergillus fumigatus.

Również uwzględnia się obecność nacieków w płucach i rozstrzenia oskrzeli oraz dodatnie odczyny wykonywane na obecność grzyba. W różnicowaniu bierze się pod uwagę inne eozynofilie płucne, pewne rodzaje zapalenia płuc oraz zmiany naczyniowe związane z podwyższoną ilością eozynofilów we krwi obwodowej (np. zespół Churga i Strauss).

Leczenie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej

Celem leczenia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej jest przerwanie "błędnego koła", wzrost grzyba w lepkiej wydzielinie ciągle dostarcza materiału i substancji, wobec których rozwija się odpowiedź układu immunologicznego, doprowadzająca do zaostrzenia procesu chorobowego. Trudnością jest jednak uwolnienie uszkodzonych oskrzeli od kolonii grzybiczych, dlatego wczesne i bardzo intensywne leczenie jest konieczne nawet wtedy, gdy objawy chorobowe nie są znacznie nasilone.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna wymaga postępowania w czasie obecności zaostrzenia procesu chorobowego. Podaje się wówczas glikosteroid (prednizon). Chorzy, u których nawroty choroby są częste i dochodzi do trwałego zniszczenia obszarów tkanki płuc, wymagają stałego stosowania glikosteroidów.

Dodatkowo podawany itrakonazol wspomaga terapię i umożliwia zmniejszenia dawki sterydu do niskiej, ale dającej korzystny efekt terapeutyczny.

Komentarze (0)
Syndrom chorego budynku / Sick building syndrome
 Oceń wpis
   

Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje).

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).

W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

Objawy SBS

  • bóle i zawroty głowy
  • omdlenia
  • mdłości
  • objawy przemęczenia
  • podrażnienie błon śluzowych
  • utrudnione oddychanie

i inne dolegliwości

W Polsce klasycznym przykładem chorego budynku był wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budynek Intraco II w Warszawie. Zbyt mała ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń stała się przyczyną częstych omdleń pracowników. Przeprowadzona ekspertyza dowiodła, że przyczyną był zbyt oszczędnościowy projekt wentylacji. W wyniku modernizacji, rozszczelniono elewację budynku, dodając otwieralne okna.

 

kliknij po więcej >>>> tu

http://odgrzybianie.otobiznes.pl/p57871-espertyzy-budowlane-hydrologiczne.html

 

Komentarze (0)
Alergia
 Oceń wpis
   

Polskie badania epidemiologiczne wykazały, iż najczęstszą przyczyną alergii wziewnej są grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium, a w dalszej kolejności Penicillium i Aspergillus. Rzadziej uczulają grzyby z rodzaju Mucor, Botrytis, Fusarium, Pullularia, Curvularia, Phoma i Rhizopus.
Większość chorych wykazuje nadwrażliwość na kilka gatunków grzybów!!!

Komentarze (1)
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012