Grzyby atakujące mury i drewno
 Oceń wpis
   

Grzyby w budynkach, budowlach i małej architekturze, występujące na drewnianych, drewnopochodnych materiałach budowlanych (np. płytach wiórowych, płytach pilśniowych, sklejce) oraz mineralnych podłożach (murach, tynkach, płytach gipsowo-kartonowych), potocznie nazywane grzybami domowymi, należą w  królestwie Fungi głównie do czterech gromad: grzybów podstawkowych (Basidiomycota), np. gnilica mózgowata, stroczek domowy itp., workowych (Ascomycota) z czuprynką kulistą, grzybów niedoskonałych (Deuteromycota), np. pleśnie z rodzaju: Alternaria, Aspergillus (kropidlak), Cladosporium, Fusarium (sierpik), Geotrichum, Penicillium (pędzlak), oraz sprzężniowych (Zygomycota) z pleśniami z rodzaju: Mucor (pleśniak), Rhizopus (rozłożek) itd. Drewno i materiały drewnopochodne są dla nich źródłem pokarmu.

grzyb domowy stroczek

Powodując zmiany w budowie i składzie chemicznym, czyli tzw. rozkład (biały, brunatny lub szary), grzyby domowe obniżają wytrzymałość drewna i w konsekwencji trwałość obiektów. W sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się w obiektach budowlanych na znaczne odległości, doprowadzając do całkowitego ich zagrzybienia i zniszczenia. Cegła, beton i zaprawy, choć nie są dla nich źródłem pożywienia (pleśnie), pośrednio ulegają również procesom korozyjnym. W  budownictwie występuje kilkanaście gatunków grzybów domowych i  innych grzybów rozkładających drewno użytkowe.

Pod względem szkodliwości dzielimy je na cztery grupy:

grupę I  stanowią najbardziej szkodliwe grzyby rozwijające się po infekcji, również na drewnie suchym, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy zaliczamy stroczka domowego;

grupę II tworzą grzyby rozwijające się na drewnie o podwyższonej wilgotności, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy należą: gnilica mózgowata, jamkówka pogięta i krowiak łykowaty;

grupę III tworzą grzyby mniej szkodliwe dla budynków i  budowli, ale bardzo szkodliwe dla obiektów w miejscach otwartych (mostów, słupów i małej architek- 91 Czynniki biotyczne korozji tury), charakteryzujące się występowaniem gniazdowym. Z tej grupy w budynkach występują: gmatwek dębowy, jamkówka rzędowa, niszczyca belkowa, niszczyca płotowa i twardziak łuskowaty. Do grupy III można zaliczyć także grzyby nadrzewne, które jako groźne huby infekują drzewa żywe w lesie, a po ścięciu i przetarciu surowca, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych jako saprotroficzne ksylobionty (roztocza), rozkładają drewno budowlane. Są to np.: boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony i żółciak siarkowy. Są nimi również grzyby infekujące drewno użytkowe niewłaściwie przygotowane do wbudowania w  małą architekturę (np. zbyt wilgotne, mokre), niezabezpieczone lub źle impregnowane oraz niewłaściwie izolowane w pasie kotwienia w gruncie lub na jego styku. Do takich grzybów należą: drobnołuszczak białokremowy, drobnołuszczak jeleni, gęstoporek cynobrowy, gmatwica chropowata, łuskwiak ogniowy, łuskwiak topolowy, pochwiak jedwabnikowy, pomarańczowiec błyszczący, rozszczepka pospolita, skórnik pomarszczony, skórnik szorstki, smolucha świerkowa, stroczek leśny, włochatka jasna, wrośniak garbaty, wrośniak różnobarwny, wrośniak strefowany i wrośniak szorstki;

grupę IV stanowią grzyby mało szkodliwe, powodujące słaby, powierzchniowy rozkład drewna, rozwijające się tylko przy dużej wilgotności, a w wypadku jej zmniejszenia, szybko obumierające. Do tej grupy zaliczamy: czuprynkę kulistą (grzyb rozkładu szarego), korowicę okazałą i powłoczniczka gładkiego.

Jeżeli twoje drewno zaatakował grzyb zadzwoń 504 928 205 lub kliknij tu by zamówić usługę

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna - grzyby i pleśnie rozkładające drewno
 Oceń wpis
   

Drewno, jako materiał pochodzenia organicznego, narażone jest na działanie grzybów i owadów niszczących materiał drzewny i powodujących, że zmniejsza się jego wartość jako surowca.

Grzyby atakują także wadliwie lub niedostatecznie zabezpieczone elementy budowli lub konstrukcje budowlane. Szczególny wpływ na degradację elementów budynku mają grzyby pleśniowe, które rozwijają się na powierzchni ścian oraz pod ślepymi podłogami powodując zjawisko pleśnienia i wpływając na destrukcję tynków wewnętrznych, tapet, boazerii i konstrukcji drewnianej podłogi, a także działają niekorzystnie na zdrowie ludzi przebywających wewnątrz.

Grzyby obejmują około 250 000 opisanych gatunków organizmów, lecz szacowana ilość gatunków grzybów na kuli ziemskiej może nawet sięgać 1,5 miliona. Są to organizmy cudzożywne, żyją więc jako pasożyty, lub saprofity i do swojego rozwoju potrzebują wilgotnego środowiska. Ciało grzybów składa się z cienkich bezbarwnych lub kolorowych nitek, zwanych strzępkami, które tworzą grzybnię. To właśnie grzybnia dostrzegana jest w formie puszystych nalotów na powierzchni materiałów. Grzyby odżywiają się poprzez przetwarzanie substancji organicznej innych organizmów. W poszukiwaniu pokarmu i odpowiednich warunków rozwoju przerastają podłoże, którym może być gleba, drewno lub inne substancje organiczne. W przypadku grzybów pasożytniczych środowiskiem rozwoju może być także wnętrze innych organizmów żywych. W zależności od budowy strzępek i sposobu rozmnażania się, grzyby są dzielone na klasy.

 

 

 

Grzyby domowe są grupą grzybów występujących w budynkach oraz konstrukcjach drewnianych zbudowanych na otwartej przestrzeni.

Grzybami domowymi określa się te gatunki, które żyją w budynkach i głównie żywią się drewnem oraz innymi materiałami organicznymi, takimi jak np. płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty paździerzowe, maty trzcinowe i słomiane, wykładziny typu lentex, tapety, farby klejowe, itp., powodując ich destrukcję. Niektóre z grzybów domowych atakują elementy drewniane znajdujące się na zewnątrz budynków, np. ogrodzenia, altany, elementy szklarni, rusztowania, drewno składowane na placach budów, tartakach i w lesie. Drewno zaatakowane przez grzyby domowe staje się coraz lżejsze, czyli zmniejsza się jego gęstość objętościowa. W niszczeniu drewna istotną rolę odgrywają grzyby zgromadzone w klasach: - Workowce - Podstawczaki - Grzyby niedoskonałe

Podział grzybów ze względu na siłę niszczącą i częstotliwość występowania w drewnie Grzyby Opis - grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans) - grzyb piwniczny (Coniophora puteana) - grzyb domowy biały (Poria vaillantii) - grzyb kopalniany (Paxillus panoides) Grzyby najczęściej występujące w budynkach i powodujących bardzo szybki i rozległy rozkład drewna. Grzyby z tej grupy mogą w optymalnych warunkach całkowicie rozłożyć drewno w ciągu jednego roku lub kilku lat. - wroślak rzędowy (Trametes serialis) - grzyb podkładowy (Lentinus lepideus) - grzyb słupowy (Gloeophyllum sepiarium) - wroślak rzędowy (Trametes serialis) - gmatwek dębowy (Daedalea quercina) - hubka różnobarwna (Trametes versicolor) Grzyby mniej szkodliwe. Grupa o dość wysokiej, lecz nieco mniejszej sile niszczenia i o występowaniu gniazdowym. - grzyb składowy (Peniophora gigantea) - powłocznik gładki (Corticium laeve) - czuprynka kulista (Chaetomium globosum)

Grzyby o niewielkiej szkodliwości, powodujące powolny i powierzchniowy rozkład drewna. Rozwijają się w warunkach bardzo dużej wilgotności DEGRADACJA DREWNA Klasyczny rozkład drewna - charakteryzuje się silną i głęboką zmianą struktury drewna. Najgroźniejszą grupę grzybów niszczących drewno w budynkach mieszkalnych stanowią grzyby domowe. Rozkład celulozy, hemicelulozy i ligniny wchodzących w skład komórek drewna powoduje zmniejszenie wszystkich parametrów wytrzymałości drewna.

 

 

Gdy zaatakowana przez grzyba zostanie celuloza, to wtedy drewno ulega brunatnemu rozkładowi. Rozłożone drewno przybiera wtedy kolor brunatny. Powodem tego jest wydzielanie przez grzyby do drewna enzymów celulolitycznych, które wywołują rozkład białej celulozy poprzez przerywanie jej długich łańcuchów. W ten sposób drewno traci swoją wytrzymałość oraz spoistość, pęka wzdłuż i w poprzek włókien, staje się kruche i łatwo rozciera się na proszek. W optymalnych warunkach, w przypadku porażonego grzybem drewna sosnowego, gęstość objętościowa drewna obniża się o około 7% miesięcznie, wytrzymałość na ściskanie i na zginanie ulega obniżeniu odpowiednio o 20% i 50% w ciągu 30 dni. Biały rozkład drewna wywołany jest grzybami, które atakują jednocześnie wszystkie składniki drewna.

Drewno ma wówczas biały kolor i włóknistą budowę, jest bardzo miękkie lecz nie spękane. Biały rozkład jest rzadziej spotykany w budynkach, występuje głównie w żywych drzewach oraz w drewnie na składowiskach. Jednak po przerobie drewna i jego wbudowaniu grzyby rozkładu białego mogą się dalej rozwijać. Aktywny rozkład następuje w przedziale wilgotności bezwzględnej drewna 25-85%, lecz optimum procesu występuje w wilgotności 40-55%. Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotność drewna utrzymująca się na poziomie wyższym niż 20%

Szary rozkład drewna (pleśniowy rozkład drewna) - jest powodowany przez niektóre gatunki grzybów należących do workowców i do grzybów niedoskonałych. Rozkład szary przebiega dość wolno i ogranicza się do powierzchniowych warstw drewna na głębokości 2-4mm. W procesie rozkładu niszczone są wszystkie składniki drewna, a wygląd przesuszonego drewna przybiera barwę brunatną, z szarym lub srebrzystym odcieniem. Aktywny rozkład następuje w przedziale wilgotności bezwzględnej drewna 40-220%, a optimum procesu występuje w wilgotności 80-100%. Szary rozkład drewna występuje tam, gdzie drewno narażone jest na okresowe silne zawilgocenia, tj. na drewnianych ogrodzeniach, architekturze ogrodowej oraz na drewnianych elementach budynków (ściany, okna) eksploatowanych na otwartej przestrzeni. Czynniki niezbędne do rozwoju grzybów: - Odpowiednia pożywka w formie niezabezpieczonego chemicznie drewna lub innego materiału lignocelulozowego - Odpowiednia temperatura w zakresie około 5-35°C (optimum18-27°C) i odpowiednia wilgotność powietrza 50-100%. - Wilgotność drewna w przedziale od 20% do około 80% (optimum 36-40%) - Brak ruchu powietrza - brak wentylacji pomieszczenia

 Pleśnienie drewna - zjawisko powierzchniowego zabarwienia drewna w wyniku działania grzybów pleśniowych. Pleśnienie jest pierwszym objawem zbyt wysokiej wilgotności drewna (powyżej 40%), szczególnie w warunkach ograniczonego ruchu powietrza. Powierzchnia drewna pokrywa się wówczas pleśnią oraz zmienia swoją barwę w wyniku intensywnego zarodnikowania grzybów. Proces niszczenia drewna widoczny jest w postaci oszpecenia wyglądu powierzchni lecz nie doprowadza on do zaniżenia jakości technicznej materiału. Aby zapobiec pleśnieniu drewna należy dążyć do obniżenia wilgotności drewna i do poprawy wentylacji wokół porażonych elementów. Powoduje to przerwanie rozwoju pleśni, natomiast mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna przywróci jego pierwotny wygląd. Jeżeli jednak zawilgocenie i pleśnienie drewna utrzymują się zbyt długo, mogą rozpocząć się inne formy degradacji drewna.

 Sinizna drewna - spowodowana jest przez grzyby należące do tzw. barwic, do workowców i grzybów niedoskonałych. Jeśli wilgotność drewna na zrębie lub w tartaku utrzymuje się przez dłuższy czas na poziomie 25-90 %, to materiał ulega porażeniu grzybami powodującymi wgłębne przebarwienia. Poniżej i powyżej wskazanego zakresu wilgotności sinizna nie rozwija się. Zasinienie obejmuje niekiedy duże partie powierzchni drewna lecz wytrzymałość materiału nie ulega zmniejszeniu. Mimo, że uszkodzenia drewna dotyczą głównie estetyki materiału, to trwała zmiana koloru drewna ma wpływ na obniżenie wartości surowca. Etapy biodegradacji drewna Etap Opis Początkowy Ubytek masy drewna nie przekracza 5%. Grzyby zaczynają wrastać w komórki drewna. Zmiany spowodowane porażeniem grzybem nie są zauważalne przez użytkownika. Wczesny Ubytek masy drewna wynosi do 10%. Pojawiają się minimalne zmiany faktury i barwy drewna. Drewno zaczyna tracić odporność na obciążenia dynamiczne. Pośredni Następuje obniżenie własności fizycznych i mechanicznych drewna. 

 

 

Zaawansowany rozkład drewna

Drewno nie spełnia swojej funkcji konstrukcyjnej - widoczne są spękania, znaczne ubytki masy oraz zmiana barwy drewna. JAK ROZPOZNAĆ Strzępki grzyba, z powodu bardzo małych wymiarów, są niewidoczne gołym okiem. Najczęściej jedynym dostrzegalnym objawem obecności grzyba w drewnie jest zdegradowanie drewna. Zdarza się jednak, że grzyb wytwarza powierzchniowe twory pozwalające stwierdzić jego obecność w drewnie jeszcze we wczesnym stadium rozwojowym. Są to grzybnia powierzchniowa, sznury grzybniowe i owocniki. Pozwalają one nie tylko rozpoznać obecność grzyba w drewnie, ale również określić gatunek grzyba, by w porę podjąć środki zaradcze. Grzybnia powierzchniowa może mieć formę puszystą, watowatą, zbitą i mięsistą, przypominającą pergamin lub zamsz, o grubości kilku - kilkunastu centymetrów lub drobną formę przypominającą pajęczynę.

Grzybnia powierzchniowa tworzy się na elementach drewnianych i otaczających je murach. Sznury grzybniowe wyrastają z grzybni w postaci okrągłych, owalnych lub płaskich wstęg. Grubość sznurów grzybniowych wynosi od jednego do kilkunastu milimetrów, natomiast długość może osiągać kilkanaście metrów. Sznury rozrastają się na drewnie oraz na powierzchni innych materiałów, przerastają mury i beton. Owocniki grzybów są kolorowe i przybierają kształty kapelusza, kopytowatej konsoli, listwy, muszelki, wachlarza. Rozkładające się drewno, oprócz zabarwienia zmienia także inne cechy fizyczne, np. zapach lub gęstość objętościową.

GRZYBY ATAKUJĄCE TARCICĘ I WYROBY Z DREWNA

Najczęściej porażenie drewna grzybami występuje tuż po ścięciu drzewa i w trakcie jego składowania. Jeżeli ścięte drzewo lub wyprodukowana tarcica ma przez dłuższy czas kontakt z glebą, to nastąpi zaatakowanie drewna przez grzyby rozkładu brunatnego, białego i szarego oraz powolny rozkład surowca. W tym czasie mogą się także pojawić żółte zaplamienia na drewnie dębowym spowodowane atakiem grzyba Paecilomuces variotii. Przebarwienia te nie dotyczą tylko powierzchni tarcicy, przechodzą one w głąb drewna i są nieusuwalne podczas obróbki surowca. Szerzej o tym problemie pisaliśmy w poprzednim numerze Profesjonalnego Parkietu w artykule Wady suszenia drewna. Drewno porażone grzybami ma mniejszą trwałość techniczną i użytkową, przejawiającą się w utracie twardości i wytrzymałości posadzki drewnianej, a w następstwie jej powolną degradację. Niezwykle ważne jest, by przy budowaniu konstrukcji drewnianych (w przypadku parkieciarstwa będą to konstrukcje podłóg podniesionych - tzw. ślepe podłogi, czy konstrukcje tarasów) stosować drewno chemicznie zaimpregnowane przeciw wystąpieniu grzybów. Zagrzybienie surowca przeznaczonego na posadzki drewniane spowoduje zmniejszenie wartości technicznej deszczułek, głównie ich wytrzymałości i twardości.

 

Problemem natury estetycznej będzie występowanie żółtych plam na dębie, natomiast wielką niewiadomą może okazać się porażenie grzybami drewna egzotycznego. W klimacie tropikalnym występuje ogromna liczba grzybów, których wpływ na drewno i organizmy ludzkie jest nie do końca przebadany. Jeżeli zamontujemy parkiet wytworzony z gatunków europejskich, to możemy mieć pewność, że jeżeli poziom wilgotności drewna będzie utrzymywał się poniżej 20%, to nie nastąpi rozwój grzyba. Inaczej wygląda to w przypadku drewna egzotycznego. Najczęściej parkiet, dla potrzeb długiego, morskiego transportu, jest szczelnie zapakowany w folię. Jeżeli drewno było wcześniej porażone grzybami i niedostatecznie wysuszone, to dalszy rozwój grzyba może następować już w trakcie transportu. Drewno egzotyczne jest bardzo kolorowe, czasami na jego powierzchni występują naturalne zaplamienia i przebarwienia, trudno więc będzie wizualnie rozpoznać zagrzybienie materiału. Naszą uwagę zwróci jednak nienaturalny zapach drewna - może on być pleśniowy, słodkawy, kwaśny lub ostry.

Jeśli do tego dojdzie zawyżona wilgotność parkietu i dziwne, nie charakterystyczne dla tego gatunku przebarwienia oraz miękkość drewna, należałoby się zastanowić, czy taką posadzkę zabudowywać. Należy także zdać sobie sprawę z faktu, że grzyby terenów tropikalnych żyją w innych warunkach klimatycznych, więc reguły, które stosuje się do grzybów domowych mogą się do nich nie odnosić. Ponadto wiele gatunków drewna egzotycznego wykazuje wysoką higroskopijność, więc w naszych warunkach klimatycznych, głównie w sezonie letnim, kiedy występuje wysoka wilgotność powietrza, trudno będzie utrzymać niską wilgotność parkietu. A to z kolei stwarza niebezpieczeństwo uaktywnienia się grzybni lub jej rozwoju.

kliknij by zamówić usługę

Jeżeli macie Państwo problem z  zagrzybieniem w swoim domu prosimy o kontakt tel. 504 928 205 - pomożemy !

Derty Serwis Przemysław Dobosz, Wałbrzyska 12, Warszawa

odgrzybianie@onet.pl

 

 
Komentarze (0)
Odgrzybianie cennik
 Oceń wpis
   

 Zachęcamy do zapoznania się z cennikeiem usług odgrzybiania na naszej stronie.

wystarczy kliknąć >>>> tu

Komentarze (0)
Rola wentylacji w prewencji przeciw grzybom i pleśni
 Oceń wpis
   

 Większość mieszkańców naszego kraju mieszka w domach, w których okna z założenia pełniły funkcję wspomagającą ubogą wentylację. Projektanci z góry zakładali, że wymiana powietrza dokonywała się przez szczeliny pomiędzy skrzydłem okna, a ościeżnicą, pomiędzy ościeżnicą, a murem oraz pomiędzy szybą, a drewnianą ramą. Kłopoty zaczęły się, gdy na rynku pojawiły się okna wysokiej jakości o wyrafinowanych okuciach i szybach o niewyobrażalnej do niedawna izolacyjności. Dziś szyba) staje się standardem w stolarce otworowej. Wypaczona stolarka okienna z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych okazuje się dobrodziejstwem dla budynków. 
Tyle, że coś za coś: rosnące rachunki za ogrzewanie mieszkań wynikają z tej dobrej cyrkulacji powietrza.(niekontrolowana ilość powietrza nawiewanego) Wysoka cena energii nakazuje podporządkować wszelkie działania czynnikowi ekonomicznemu, zarówno na etapie budowy jak i te związane z przyszłą eksploatacją. Z punktu widzenia użytkownika wydaje się to zrozumiałe - nie ma sensu wydawać pieniędzy na budowę energochłonnego domu, gdyż w naszej strefie klimatycznej pod uwagę bierze się dość chłodne zimy. Wentylacja w mieszkaniu powinna spełniać poniższe warunki:

 • zapewniać przyjemny, odpowiedni mikroklimat i dobrą jakość powietrza w pokojach,
 • uniemożliwić rozwój pleśni,
 • zapobiegać powstawaniu szkód wywołanych wilgocią,
 • redukować emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz,
 • redukować zapotrzebowanie na energię cieplną,
 • usuwać poza obręb mieszkania niepożądane elementy powietrza jak: dwutlenek węgla, parę wodną,tlenek węgla, efekty funkcjonowania gospodarstwa domowego,wszelkie zapachy, dym tytoniowy,usuwać zjonizowane powietrze i radon.

Rozwój cywilizacji przyniósł ze sobą wyższy standard życia, ale jednocześnie choroby cywilizacyjne. Około 60% społeczeństwa krajów wysoko uprzemysłowionych cierpi na różnego rodzaju alergie. Jest to spowodowane wysokim zanieczyszczeniem powietrza, ale także obniżeniem odporności organizmu człowieka. Nauczyliśmy się z tym żyć, choć nie jest to przyjemne i wcale tak nie musi być. Wyniki licznych badań wskazują, że człowiek spędza ponad 90% czasu w różnego rodzaju pomieszczeniach. Od jakości powietrza, jakim w nich oddycha przede wszystkim zależy stan jego zdrowia!

Człowiek wdycha około 500 litrów powietrza na godzinę, a podczas wysiłku fizycznego nawet ośmiokrotnie więcej. Cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż 1 mikron ( sierść zwierząt, naskórek, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni) stanowią 90% wszystkich cząstek zawieszonych w powietrzu. Należą one do najsilniejszych alergenów. Gdy dostaną się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, ograniczają ich efektywność. Wiele osób zauważa dyskomfort panujący w pomieszczeniach, który spowodowany jest wieloma czynnikami.

Jeżeli w twoim domu jest problem z zagrzybieniem - kliknij tu - pomożemy

Komentarze (0)
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna- uwaga na grzyby !
 Oceń wpis
   

Przebieg kliniczny alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej charakteryzuje się kilkoma stadiami chorobowymi. Postać ostrą cechuje nasilenie się objawów astmy, przede wszystkim kaszlu, czasem dochodzi do wzrostu temperatury ciała. Pacjenci mogą wykrztuszać plwocinę o charakterze gęstych brązowych mas.

Na zdjęciu radiologicznym przy alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej obserwuje się typowe zmiany, w razie kolejnych nawrotów nieprawidłowości często pojawiają się w tych samych miejscach tkanki płuc. Ponadto w przebiegu klinicznym obserwuje się częste remisje zmian (cofanie się objawów chorobowych), po krótszym lub dłuższym okresie czasu wolnym od objawów klinicznych dochodzi do rozwoju zaostrzeń i ponownego pojawienia się symptomów chorobowych.

W następstwie procesów zachodzących w tkance płucnej może dojść do powstania powikłań w postaci astmy poddającej się leczeniu jedynie glikosteroidami i rozległego włóknienia płuc oraz rozstrzenia oskrzeli.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna spowodowana jest zakażeniem pacjentów przez grzyb Aspergillus fumigatus. Rzadziej przyczyną występowania zmian w płucach są inne czynniki grzybicze. Częstość schorzenia nie jest szczegółowo podana, w naszym kraju opisano wiele przypadków alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, szczególnie często choroba rozpoznawana jest w Wielkiej Brytanii.

Przyczyny powstawania zmian związane są z długotrwałą stycznością organizmu z komórkami grzyba znajdującymi się w tkance płucnej i wywołującymi odpowiedź układu immunologicznego, który wydziela swoiste przeciwciała klasy G i E - te drugie odpowiadają za rozwój reakcji nadwrażliwości typu natychmiastowego. W tkance płucnej ponadto dochodzi do powstania zmian destrukcyjnych.

Opracowano specjalne kryteria umożliwiające postawienie właściwej diagnozy przy alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej. Spełnienie 6 z nich umożliwia ustalenie rozpoznania. Do głównych kryteriów należą: obecność astmy atopowej w wywiadzie, wzrost ilości eozynofilów (rodzaj krwinek białych odpowiedzialnych m. in. za reakcje alergiczne i przeciwpasożytnicze), zwiększenie stężenia przeciwciał klasy E, dodatni wynik testu skórnego na obecność grzyba Aspergillus fumigatus.

Również uwzględnia się obecność nacieków w płucach i rozstrzenia oskrzeli oraz dodatnie odczyny wykonywane na obecność grzyba. W różnicowaniu bierze się pod uwagę inne eozynofilie płucne, pewne rodzaje zapalenia płuc oraz zmiany naczyniowe związane z podwyższoną ilością eozynofilów we krwi obwodowej (np. zespół Churga i Strauss).

Leczenie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej

Celem leczenia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej jest przerwanie "błędnego koła", wzrost grzyba w lepkiej wydzielinie ciągle dostarcza materiału i substancji, wobec których rozwija się odpowiedź układu immunologicznego, doprowadzająca do zaostrzenia procesu chorobowego. Trudnością jest jednak uwolnienie uszkodzonych oskrzeli od kolonii grzybiczych, dlatego wczesne i bardzo intensywne leczenie jest konieczne nawet wtedy, gdy objawy chorobowe nie są znacznie nasilone.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna wymaga postępowania w czasie obecności zaostrzenia procesu chorobowego. Podaje się wówczas glikosteroid (prednizon). Chorzy, u których nawroty choroby są częste i dochodzi do trwałego zniszczenia obszarów tkanki płuc, wymagają stałego stosowania glikosteroidów.

Dodatkowo podawany itrakonazol wspomaga terapię i umożliwia zmniejszenia dawki sterydu do niskiej, ale dającej korzystny efekt terapeutyczny.

Komentarze (0)
WALKA Z ZAGRZYBIENIEM W BUDOWNICTWIE
 Oceń wpis
   

WALKA Z ZAGRZYBIENIEM

Ponieważ zagrzybienie murów jest problemem złożonym, ustalenie sposobu jego usuwania i ochrony przed ponownym atakiem pleśni wymaga rozpoznania i szczegółowej analizy. Po ustaleniu źródła, należy się zastanowić nad najskuteczniejszym rozwiązaniem. Ze względu na stopień nasilenia zjawiska można podjąć działania tymczasowego lub częściowego odgrzybienia (w widocznych miejscach występowania wykwitów) lub przeprowadzić odgrzybianie kapitalne całego obiektu.

Zgodnie z opisanymi powyżej przyczynami powstawania zagrzybień wystosować można następujące środki zaradcze:

 • Usunąć z budynku elementy już zagrzybione (skuć tynki, usunąć zagrzybione izolacje).Należy podjąć profilaktyczne działania polegające na sprawdzeniu, czy elementy planowane do budowy lub zastąpienia zostały prawidłowo odgrzybione i zaimpregnowane;
 • Sprawdzić skuteczność odprowadzenia wód gruntowych z terenu wokół obiektu, a następnie osuszyć powierzchnie muru tak, aby można było zastosować odpowiedni środek odgrzybiający;
 • Odtworzyć lub uzupełnić pionowe i poziome izolacje przeciwwodne. Usunąć zagrzybioną termoizolację po wewnętrznej stronie przegrody i po zastosowaniu szeregu środków mających na celu przywrócenie muru do stanu umożliwiającego prawidłowe oddychanie należy spróbować ocieplić budynek od zewnętrznej strony;
 • Sprawdzić i przywrócić do prawidłowego stanu technicznego wszystkie elementy zewnętrzne mogące powodować nieszczelności, usunąć awarie i osuszyć mury;
 • Przywrócić odpowiednią wentylację budynku i ogrzewanie (tak aby przy temperaturze wewnętrznej 20C wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia nie przekroczyła 60%);
 • Zabezpieczyć problematyczne elementy konstrukcji poprzez odpowiednie ocieplenie, poprawienie izolacji przeciwwodnych i paroizolacji, należy zadbać o naroża układanych izolacji, tak aby nie przerwać ich ciągłości;
 • Zwiększyć częstotliwość kontroli stanu obiektu, a w przypadku wystąpienia alarmujących symptomów podjąć natychmiast działania zaradcze.

Dodatkową metodą stosowaną w walce z grzybami i ich nawracającymi formami jest dezynfekcja chemiczna środkami działającymi nie tylko powierzchniowo, ale również w głębi przegrody. Można ją zastosować po uprzednim usunięciu przyczyny budowlanej zagrzybień i po osuszeniu przegrody.

 

Należy sobie uświadomić fakt, że całkowite wyeliminowanie grzybów czy mikroorganizmów z naszego życia jest niemożliwe. Towarzyszą nam one na każdym kroku, w każdym miejscu, w którym przebywamy. Ważne jest jednak to, aby nie dopuścić do powstania w naszym domu mikroklimatu niekorzystnego dla nas a sprzyjającemu nadmiernemu namnażaniu się tych tworów. Podstawą dobrego samopoczucia jest dobra wentylacja pomieszczeń i utrzymanie odpowiedniej ich temperatury.

kliknij po odgrzybianie >>>>>> tu

plesn chemia

 

Komentarze (0)
Syndrom chorego budynku / Sick building syndrome
 Oceń wpis
   

Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje).

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).

W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

Objawy SBS

 • bóle i zawroty głowy
 • omdlenia
 • mdłości
 • objawy przemęczenia
 • podrażnienie błon śluzowych
 • utrudnione oddychanie

i inne dolegliwości

W Polsce klasycznym przykładem chorego budynku był wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budynek Intraco II w Warszawie. Zbyt mała ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń stała się przyczyną częstych omdleń pracowników. Przeprowadzona ekspertyza dowiodła, że przyczyną był zbyt oszczędnościowy projekt wentylacji. W wyniku modernizacji, rozszczelniono elewację budynku, dodając otwieralne okna.

 

kliknij po więcej >>>> tu

http://odgrzybianie.otobiznes.pl/p57871-espertyzy-budowlane-hydrologiczne.html

 

Komentarze (0)
Trwałoś biologiczna drewna
 Oceń wpis
   

Trwałość drewna

Naturalna odporność drewna jest właściwością gatunkową i zależy od za­wartości w drewnie związków twardzielo­wych, garbnikowych i żywic, które unie­możliwiają lub ograniczają rozwój mikroorganizmów. Związki te gromadzą się w wewnętrznej części pnia, wysycają tkankę drzewną i tworzą tzw. twardziel. Drewno twardzielowe w sposób natural­ny jest kilkakrotnie trwalsze od drewna bielastego.

Na podstawie testów laboratoryjnych ustalono, że różne gatunki drewna pracu­jące w tych samych niekorzystnych wa­runkach mają różną trwałość:

drewno bardzo trwałe nie ulega zmianom przez 25 lat (niektóre gatunki liściaste z Afryki, Ameryki i Azji);

 • drewno trwałe 15 do 25 lat (dę­bowe);
 • drewno umiarkowanie trwałe 10 do 15 lat (modrzewiowe, sosnowe);
 • drewno mało trwałe 5 do 10 lat (świerkowe, jodłowe, wiązowe);
 • drewno nietrwałe do 5 lat (jawo­rowe, topolowe, bukowe).

Zwiększenie trwałości drewna moż­na uzyskać przez jego impregnację, czyli powierzchniowe lub wgłębne nasy­cenie tkanki drzewnej preparatami che­micznymi. Stosuje się dwie podstawowe metody impregnacji: bezciśnieniową i ci­śnieniową.

W metodach ciśnieniowych środki impregnacyjne wtłaczane są w drewno po uprzednim wyssaniu powietrza. Metody te stanowią jeden z podstawowych procesów technologicznych w zakładach wytwarza­jących uodpornione produkty drzewne dla budownictwa, kolejnictwa i przemysłu.

Metody bezciśnieniowe to: smaro­wanie, opryskiwanie, kąpiel, zastrzyki oraz metody dyfuzyjne.

Na głębokość wnikania impregna­tów w drewno ogromny wpływ ma bu­dowa anatomiczna różnych gatunków drewna. Znane jest nieprzyjmowanie impregnatów przez twardzielowe drew­no dębu, sosny lub przez tzw. fałszywą twardziel buka. Materiałem trudnym do impregnowania może być również drewno świerka i jodły po spadku jego wilgotności poniżej poziomu nasycenia włókien (28%) należy zatem impre­gnować je zaraz po ścięciu i szybkim przetarciu.

kliknij po więcej >>> tu

zagrzybienie drewna plesn

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna / porażenie drewna grzybem
 Oceń wpis
   

Wady drewna zawsze powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

    Związane ze wzrostem drzewa to sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;


    Związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a także objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);


    Związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.


Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:


    Grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);


    Grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie praktyki jak:

    nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
    niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
    wietrzenie pomieszczeń, w których drewno jest zastosowane,
    wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
    wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
    wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

jeżeli twoje drewno podłogę lub meble poraził grzyb zadzwoń 504 928 205

kliknij tu po więcej

odgrzybianie drewna

 

Komentarze (0)
Grzyby wodne
 Oceń wpis
   

 Grzyby wodne – w ujęciu taksonomicznym są to grzyby rozprzestrzeniające się za pomocą zoospor lub innych zarodników, które są przystosowane do przenoszenia się w środowisku wodnym. W ujęciu ekologicznym są to grzyby, które występują przeważnie lub wyłącznie w środowisku wodnym.

Nieliczne gatunki grzybów wodnych (np. Leptomitus lacteus) rozwijają się dzięki substancjom organicznym, które pobierają z wody. Dla większości grzybów wodnych woda jest środowiskiem bytowania. Obecność grzybów wodnych w naturalnych siedliskach, ich aktywność życiowa i rola w zbiornikach wodnych, zależą od działania dużej liczby czynników środowiskowych oraz od reagowania na nie różnych gatunków grzybów. Czynniki środowiskowe regulujące aktywność mikobioty wód mogą być związane z wodą, z podłożem lub żywicielem, na którym lub w którym rozwija się grzyb lub z oddziaływaniem innych organizmów występujących w tym samym biotopie.

Grzyby wodne pełnią ważną rolę w akwenach, biorą udział w biologicznym rozkładzie (zarówno na drodze tlenowej jak i beztlenowej) materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Część pierwiastków (pobranych z rozkładu martwej materii organicznej) wprowadzają do obiegu w przyrodzie. Są regulatorami liczebności niektórych organizmów planktonowych. Na biologię grzybów wodnych mają wpływ takie właściwości wody jak: jej ruchliwość, ilość, ciągłość przestrzenna i czasowa, chemizm, natlenienie, temperatura, ciśnienie, naświetlenie

Grzybica to jedna z najczęstszych chorób skóry
 Oceń wpis
   

Grzybica nazywana jest chorobą cywilizacyjną – ze względu na liczbę osób nią zaatakowanych, łatwość rozprzestrzeniania się oraz dogodne warunki, które tworzy dla niej sam człowiek. Może dotyczyć praktycznie wszystkich narządów człowieka, najczęściej jednak atakuje właśnie skórę, paznokcie lub włosy.

Grzybica jest chorobą zakaźną – przenosi się z człowieka na człowieka, przy czym można zarazić się w sposób bezpośredni lub korzystając z przedmiotów należących do osoby chorej – np. ręcznika, obuwia, myjki. Również niektóre miejsca – wilgotne, duszne – sprzyjają rozwojowi grzybicy, którą może zarazić się człowiek (np. ogólnodostępne kabiny prysznicowe, zwłaszcza z drewnianymi podestami). Grzybicą można zarazić się także od zwierząt.

Tej choroby nie można nie zauważyć – grzybica powoduje zmiany w wyglądzie skóry, paznokci, chory odczuwa także swędzenie, może pojawić się nieprzyjemny zapach. Nowoczesne leki przeciwgrzybiczne dają możliwość skutecznego leczenia zarówno w terapii miejscowej, którą można przeprowadzić samemu, jak i doustnej, prowadzonej pod opieką lekarza. Konieczna jest jednak edukacja, by wiedzieć jakie są zagrożenia, jakie objawy, jakich miejsc czy zachowań unikać.

Komentarze (1)
Mykotoksyny
 Oceń wpis
   

Mykotoksyny - toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, Claviceps i Stachybotrys. Optymalna temperatura w jakiej tworzą się mykotoksyny oscyluje w granicach 20-25 °C. Źródłem mykotoksyn są najczęściej zakażone produkty żywnościowe, toksynotwórcze pleśnie mogą także namnażać się w budynkach. Często są to substancje rakotwórcze i mutagenne; m.in. hamują syntezę DNA oraz powodują zmiany w metabolizmie RNA.

Mykotoksyny mogą być przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć (także śmiertelnych, mogą powodować alergie, grzybice, choroby układu oddechowego, pokarmowego i wątroby, a także liczne choroby związane z osłabieniem układu odpornościowego.

Do mykotoksyn zalicza się m.in. aflatoksyny, ochratoksyny (m.in. ochratoksynę A), patulinę i kwas aspergilowy.


 

Komentarze (0)
1 | 2 |
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012